Povrchová úprava

Povrchová úprava


Oblasť použitia:

Linka na povrchovú úpravu kovov práškovou vypaľovacou farbou t.j. práškové lakovanie je modernou technológiou povrchových úprav kovových výrobkov, pri ktorej sa prášková náterová hmota nanáša striekaním v elektrostatickom poli. Pri tomto postupe sa častice prášku elektricky nabijú, zatiaľ čo upravovaný predmet je uzemnený. Prášková farba drží na povrchu upravovaných kovových (resp. iných vodivých) výrobkov vplyvom elektrostatických síl. Touto technológiou sa dosahuje - výborná mechanická a vyššia chemická odolnosť, účinnejšia ochrana proti korózii, estetickejší vzhľad povrchu, lepšie prekrytie hrán.


Základné technické údaje: 

Technologická linka je zahraničnej výroby, kabínkového typu a pozostáva:

- kabínka pre predpovrchovú úpravu - predpovrchová úprava je prevádzaná chemickým procesom železité fosfátovanie s odmasťujúcimi vlastnosťami
- kabínka pre povrchovú úpravu - ručné striekanie práškovou farbou na výrobky v kabínke
- kabínka - vypaľovacia pec - samotný proces vypaľovania výrobkov s nanesenou práškovou farbou

Povrchovú úpravu práškovou farbou môžme aplikovať na rôzne kovové výrobky, ktoré spĺňajú hlavné podmienky:

- na výrobok, ktorý je potrebné povrchovo upraviť je v princípe možné aplikovať práškové lakovanie (t.j. je vodivý a nemá komponenty,
ktoré nemôžu byť vystavené vypaľovacej teplote do 200 °C )
- výrobok má možnosť zavesenia
- nehrozí nebezpečenstvo poškodenia výrobku vplyvom teploty
- tvar výrobku nebráni aplikácii práškového lakovania

Maximálne rozmery a hmotnosť výrobkov, ktoré môžu byť povrchovo upravované

výška [mm] dĺžka [mm] šírka [mm] hmotnosť [kg]
1600
2500 700 100

S5 Box